665-049-707

Al. 29 listopada, Kraków
ul. Stojałowskiego, Kraków

Poradnik kierowcy

Jak zachować się w przypadku awarii na drodze?

Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie awarii pozwala uniknąć dalszych przykrych konsekwencji unieruchomienia pojazdu, np. kolizji z innymi użytkownikami ruchu.

Bez względu na porę dnia i miejsce awarii w uszkodzonym pojeździe należy włączyć światła awaryjne, jeśli samochód jest w nie wyposażony, lub światła pozycyjne. W zależności od tego, na jakiego typu drodze nastąpiła awaria, trójkąt ostrzegawczy należy umieścić w odpowiedniej odległości. Na autostradach i drogach ekspresowych trójkąt powinien znajdować się 100 m za pojazdem, na pozostałych drogach – 30-50 m w terenie niezabudowanym i nie więcej niż 1 m w terenie zabudowanym.

Należy również niezwłocznie zadzwonić po pomoc drogową.

Najlepiej opuścić pojazd i oddalić się od jezdni na bezpieczną odległość. W szczególności dotyczy to autostrad i dróg ekspresowych, gdzie obecność pieszych jest zabroniona i stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

  • Facebook