665-049-707

Al. 29 listopada, Kraków
ul. Stojałowskiego, Kraków

Poradnik kierowcy

Jak postępować w razie wypadku lub kolizji?

W każdym przypadku, w miarę możliwości, należy zatrzymać pojazd tak, by nie powodował on zagrożenia dla ruchu.

Należy niezwłocznie włączyć światła awaryjne, sprawdzić czy nie ma osób poszkodowanych i ustawić we właściwym miejscu trójkąt ostrzegawczy (zobacz, jak). Dalsze postępowanie zależy od tego, czy w wypadku są ranni lub zabici. Jeśli w kolizji nikt nie ucierpiał, należy usunąć pojazd z miejsca zdarzenia. Nie zawsze jest to możliwe – często unieruchomiony pojazd utrudnia ruch, wtedy trzeba jak najszybciej skontaktować się z pomocą drogową.

Na żądanie uczestników kolizji należy podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz szczegóły polisy OC. Konieczne jest również sporządzenie oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Gotowe wzory można znaleźć w Internecie, często są również dołączane do polisy ubezpieczeniowej. Warto zawsze mieć przygotowany wzór formularza w schowku samochodowym. W oświadczeniu powinny się znaleźć: dane uczestników kolizji, dane pojazdów, nazwa ubezpieczyciela, numer i okres obowiązywania polisy OC, szkic sytuacyjny, opis uszkodzeń. Warto również udokumentować zdarzenie za pomocą zdjęć, np. wykonanych telefonem komórkowym.

Jeśli wszyscy uczestnicy kolizji są zgodni w kwestii tego, kto jest sprawcą wypadku i akceptują treść oświadczenia, nie ma obowiązku wezwania policji. Z doświadczenia polecamy własnoręczne spisanie wydarzenia przez osobę mu winną, z własnoręcznym podpisem – uwiarygadnia to ankietę.

Kiedy w wypadku są ranni i zabici, należy natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub 997 (policja) 998 (straż pożarna) lub 999 (pogotowie ratunkowe). Po wezwaniu pomocy należy niezwłocznie przystąpić do akcji ratowania zdrowia i życia poszkodowanych zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

  • Facebook